Այցելություն ՀՀ ԿԲ

24.05.18թ ուսուցիչներիս և դաս ընկերներիս հետ այցելել էինք  ՀՀ Կենտրոնական բանկ էքսկուրսիայի: Մեզ այնտեղ պատմեցին, թե ինչպես է ստեղծվել ՀՀ դրամը: Մինչև դրամի ստեղծվելը ցանկալի ապրանքը փոխարինում էին դրան համարժեք մեկ այլ ապրանքով, որը կոչվում է բարտեր:Սովորեցրին մի շարք ձևեր, թե ինչպես կեղծ դրամը տարբերել իրականից:Ծանոթացրեցին թղթադրամների անցած ճանապարհները  և նոր թղթադրամների հետ,  որոնք թողարկվելու են  2018թ-ի վերջում: Նոր թղթադամների վրա կլինեն այլ հայտնի գործիչների նկարներ և ավելի դժվար կլինի կեղծել, առաջին անգամ կլինի 2000 դրամանոց թղթադրամը: Մեծ տպավորություն ստացա այս էքսկուրսիայից, որովհետև սա տարբերվում էր մյուսներից:  Բանկում այնքան հետաքրքիր նմուշներ կան, որ կցանկանամ, եթե հնարավորություն կունենաք այցելել և տեսնել մեր հետաքրքիր ու արժեքավոր հարստությունը: Շնորհակալ եմ ուսուցիչներիս այսպիսի հնարավորություն ընձեռելու համար:

Реклама

Լաբորատոր աշխատանք

Սկզբում ջուր լցրեցինք անոթի մեջ, հետո մի քիչ կալիումի պերմանգանատ գցեցինք դրա մեջ և անոթի տակը սպիրտայրոց վառեցինք: Կոնվեկցիայի երևույթի շնորհիվ կալիումի պերմանգանատի հատիկները սկսեցին տարածվել ջրում և վերջում ջուրը ամբողջովին ներկվեց դրա գույնով:

Երկրորդ փորձի համար բաց անոթի մեջ լցրեցինք ջուր և թաթով հարմարացրեցինք: Հետո տակը սպիրտայրոց վառեցինք: Մի քիչ ժամանակ հետո վերևում ջուրը սկսեց եռալ, իսկ տակը մնաց սառը, որովհետև մենք տաքացրեցինք անոթը վերևից: Այդ պատճառով էլ լավ կոնվեկցիա չկատարվեց:

 

 

4DCE9423-0202-44F0-937D-0871608AB5B4

Արտաթորության համակարգ, երիկամների կառուցվածքը և ֆունկցիան

Արտաթորության համակարգ, արտազատիչ համակարգ, օրգանների ամբողջություն, որով մարդու և կենդանիների օրգանիզմից հեռացվում են ավելորդ ջուրը, նյութափոխանակության վերջնական, աղերը, ինչպես նաև օրգանիզմ մտած և այնտեղ առաջացած թունավոր նյութերը։ Մարդու և բարձրակարգ կենդանիների արտաթորության օրգաններն են՝ երիկամները, թոքերը, մաշկը, քրտնագեղձերը, աղիքները և այլն, որոնց գործունեությամբ ապահովվում է օրգանիզմի ներքին միջավայրի կայունությունը:  Երիկամներում միզագոյացման շնորհիվ  ջրի ավելցուկը և տարբեր աղեր հեռացվում են օրգանիզմից, որով և կարգավորվում է օրգանիզմի օսմոտիկական ճնշման հավասարակշռությունը, իոնային բաղադրությունը և թթվահիմնային կայունությունը։

Արտաթորության օրգանների ֆունկցիայի խանգարումը կարող է պատճառ դառնալ մի շարք հիվանդությունների, երբեմն՝ մահվան։

Երիկամն ունի լոբու ձև: Երիկամի նյութն արտաքինից հարթ է և մուգ կարմիր գույնի:Երիկամները  զույգ օրգաններ են որովայնի խոռոչի հետին պատի որովայնամզի տակ: Երիկամները տեղավորված են ողնաշարի աջ ու ձախ կողմերում, կրծքային վերջին և գոտկային վերին երկու ողների մակարդակի վրա: Աջ երիկամը միջին հաշվով 1-1.5 սմ ավելի ցած է, քան ձախը (լյարդի աջ բլթի ճնշումից կախված): Երիկամների վերին ծայրերը հասնում են XI կողի մակարդակին, նրանց ստորին ծայրերը գտնվում են զստոսկրի կատարից 3-5 սմ բարձր: Երիկամների դիրքի նշված սահմանները ենթակա են անհատական փոփոխությունների. հաճախ վերին սահմանը հասնում է XI կրծքային ողնի վերին եզրի բարձրությանը, ստորին սահմանը կարող է իջնել 1-0.5 ող ավելի ցած:A6AE4A15-24BD-4DB0-8148-FBADC310DA61

Հետաքրքրաշաժ լեզվաբանություն

1. Կենդանական աշխարհի քանի՞ ներկայացուցիչ կա տրված շարքում՝ ուղտ, ալոջ, երան, երե, վարուժան, թաղար, կորյուն, կենգուրու ։

Ա. 4,    Բ. 5,    Գ. 6,    Դ. 7,    Ե. 8

2. -Կոմիտա՛ս, երեխաներին քանի՞ գիրք տվեցին դպրոցի գրադարանում: Կոմիտասի պատասխանը կա հարցում: Գտի՛ր այն:

Ա. 3,    Բ. 6,    Գ. 9,  Դ. 10    Ե. 16

3. Ձուկ-ձկան, ամառ-ամռան, մանուկ-մանկան, դուռ-դռան, սեղան-սեղանի շարքում կա օրինաչափություն, որին չի ենթարկվում բառազույգերից մեկը: Նման օրինաչափությամբ գտեք պատասխանի տարբերակների «ավելորդ» բառը:

Ա. ծաղիկ,    Բ. պատանի,    Գ. պապ,    Դ. գիրք,    Ե. Ծիծաղ

4. Բերված բառազույգերը, բացի մեկից, կազմվել են որոշակի օրինաչափությամբ: Ո՞րը չի համապատասխանում օրինաչափությանը:

Ա. լռիկ-մնջիկ,    Բ. պստիկ-մստիկ,    Գ. թելիկ-մելիկ,    Դ. ծուռտիկ-մուռտիկ,    Ե. չալիկ-մալիկ

5. Համակարգիչը բոլոր տառերը կպցրել է իրար: Արմենը փորձեց շտկել թերությունը և ստացավ մի քանի տարբերակ: Քո կարծիքով՝ ո՞րն է ճիշտ վերականգնված նախադասությունը: Գերուկլորտղամարդէրնաևհևումէրփուքսիպեսքրտինքիկաթիլներըշարվելէիննրաչ եչոտկարմիրերեսին:

Ա. Գերուկ, լոր տղա, մարդ էր նաև, հևում էր փուո՜ւ, քսի պես. քրտինքի կաթիլները շարվել էին նրա չեչոտ, կարմիր երեսին:

Բ. Գերուկ, կլոր տղամարդ էր նա, հևիհև ո՞ւմ էր փուքսի պես փնտրում. քրտինքի կաթիլները շարվել էին նրա չեչոտ, կարմիր իրերին:

Գ. Գեր ու կլոր տղամարդ էր նա և հևում էր փուքսի պես. քրտինքի կաթիլները շարվել էին նրա չեչոտ, կարմիր երեսին:

Դ. Գեր ու կլոր տղամարդ էր նա և հևում էր փուքսի պես. քրտինքի կաթիլները շարել էին նրա չեչոտ, կարմիր երեսին:

6. Եթե պատգամավորություն բառից հանենք որմը, ապա մեխը, այնուհետև անտեսենք թվականը և դերանունը, մնացած տառերով ո՞ր բառը կկազմենք:

Ա. ավյուն,    Բ. մութ,    Գ. նյութ,    Դ. արյուն,    Ե. ուրույն

7. Եթե բառերը բաժանվեն բանակների, ապա ո՞ր բառազույգերի բառերը կհայտնվեն հակառակորդ բանակներում:

1. կանուխ-ուշ 2. բերրի-արգավանդ 3. թեժ-մարմանդ 4. ագահ-աչքածակ 5. առույգ-աշխույժ

Ա. 2, 3,    Բ. 1, 5,    Գ. 1, 3,    Դ. 4, 5,    Ե. 3, 4

Check your progress

optimistic-pessimistic 

hard-working-lazy

intelligent-sillyc

decent-indecentd

just-unjust 

beautiful-ugly 

Open the brackets and put the verb into the correct tense.

Our family (saves) money for a new car by the end of the year.

If you (catch) the taxi, you (will meet) Mary at the station.

Father told us that he (had both) the tickets the day before.

The girl (was waters) her flowers in the morning.

This time tomorrow they (will sit) in the train on their way to Chicago.

Many reporters (came) to the conference yesterday.

Don’t shout! My son (is sleeping).

He already (has broke) his new bicycle.

Characterize a person.

Steve isn’t afraid of dangerous situations. He is brave

Ann can’t stop talking. She is talkative 

Bogdan hates spending money. He is greedy 

Kate is friendly and enjoys being with other people. She is sociable 

Harry never tells a lie. He is honest

Նար-Դոս «Ես և նա»

Վերուծություն

Ուժեղ եւ թույլ կամքի մասին պատմող գեղեցիկ մի պատմվածք է Նար-Դոսի «Ես եւ Նա»-ն:

 Ես-ը, ով չդիմանալով կյանքի փորձություններին, ով սիրո տված առաջին իսկ ապտակից գլորվեց դեպի կյանքի հատակը, կարդալով Նա-ի մասին, հասկանում է արդեն անուղղելի իր թուլությունը:

Ես-ը շատ լավ էր սովորում:  Ամբողջ սրտով սիրահարված և նվիրված էր իր սիրած աղջկան: Նա գիտեր, որ այդ զգացմունքները փոխադարձ էին: Բայց եկավ մի օր, աղջիկը հայտնեց, որ չի կարող իրենը լինել, որովհետև սիրում է մեկ ուրիշին և պատրաստվում է ամուսնանալ: Աղջկա այդ անսպասելի լուրը փոխում է երիտասարդի ամբողջ ապագան և ի վերջո հասցնում կործանման:

 Նա-ն լինելով թափառաշրջիկ ջութակահար, որը սերենադ էր երգում գեղեցկուհու համար հանկարծ մի նամակ է վերևից ընկնում: Նամակում գրված էր. «Հայրս ասաց, որ իմ և քո միջև անանց անդունդ կա: Մենք վերևն ենք, դու՝ ներքևը, էլ մի՛ գա: Մոռացի՛ր ինձ»: Այս տողերը շատ բան փոխեցին ջութակահարի մեջ:  Բարձրանում է կյանքի գեղեցիկ աստիճաններով, դառնում հայտնի ջութակահար` Անտոնիո Բոնվինին:  Համերգներից մեկում ներկա է լինում գեղեցկուհի Ջուլիետան, որը ծնկաչոք խնդրում էր ջութակահարին, որ ների իրեն: Եվ այդ ժամանակ ծոցագրպանից զգուշորեն հանում է խնամված երկտողը և տալիս է գեղեցկուհուն: Ի պատասխան նրա երաժիշտը ներկայացրեց, որը մեկին կարող էր գցել կյանքի ճահիճների մեջ, իսկ մյուսին բարձրացնել:

Այս երկու տարբեր հոգու տեր մարդկանց համադրությունը փորձում է ընթերցողին ցույց տալ թույլ կամքի ուժի կործանարար հատկությունը:

Պատմվածքում  գտնելը թե ով էր ճիշտ կամ  ով սխալը ճիշտ չէ, պետք չի դատել, որովհետև այստեղ ցույց է տալիս մարդու կամքի ուժը: Ամեն մարդ ունի իր կամքն ու տեսակետները, իր ուժը` պայքարելու կյանքի դժվարությունների դեմ: 

Պատմվածքը կարդալով հասկացա, որ պետք չէ դատել հերոսներին, յուրաքանչյուրը պետք է զգալ իր  սխալները, և ունենալ այնքան կամքի ուժ, որ ոչ թե կործանվել, հիասթափվել, այլ հակառակը ,գնալ առաջ և հասնել բարձրունքների: 

Hometask

ex.4/d,e,page 84

d). Match sentences 1-5 with sentences a-e.

1. Jane used to eat lots of hamburgers. – d. She stopped eating fast food a year ago.

2. Karen used to read lots of comics. – a. She reads teenage magazines now.

3. We often used to go to our flat on the beach. – e. We sold it a year ago and bought a bigger one in town.

4. Tony and I used to play table tennis. – b. He still plays sometimes, but I don’t play any more.

5. We used to go to Greece for our holidays. – c. We don’t go there any more. We prefer Italy now.

 

e). Complete the sentences. Use the present simple and the correct form of used to.

1. That shop used to be (be) a clothes shop, but now it sells (sell) CDs.

2. You used to be (be) my friend, but now you only say (say) horrible things about me!

3. His father doesn’t smoke (not smoke) any more, but when he was younger he used to smoke (smoke) 60 cigarettes a day!

4. My favorite player isn’t (not be) very good now, but he used to be (be) the best in the country.

5. A: Did you use to like (you / like) eggs when you were a child?

B: No, but now I love (love) them.

6. A: Did your father use to play (your father / play) football when he was younger?

B: Yes he did – but he is (be) too old now!