письменная работа

Ответить на вопросы в блогах:
1.Что мы узнаем о Елизавете ?

Елизавета невиновная девочка которая внучка старушки Графины у которая  бил секрет. Елизавета еще била наивная и доверчива она не понимает какие бывают люди и сразу смогла бы плохого человека принять за хорошую её не надо человек долга узнать оно проста всех вокруг принимала как хороших людей.

 
2.Что скрывается под маской любви Германа?

Герман не любил Лизу он проста хотел узнать секрет трёх карт он использовал Лизу чтобы добраться старушки и узнать секрет трёх карт. Герман даже мог бы пойти на всё лишь бы узнать секрет. Он смог снизится до такого уровня до лжи, обмана, до коварства.
3.Какие злодейства совершает Герман?

Герман использовал невиновную девочку, достал пистолет и угрожал старушке, убил Графиню, и всё это толка за секрет трёх карт,

4.Почему старуха не открыла секрет трех карт?

Графиня не открыла секрет трёх карт потому что это секрет и почему рассказать а  том с помощью чего все  смогли выиграть. А  Герману нескозало потому что оно так бы наказала Герману и ещё у неё сец

5.Цель жизни Германа?
6.Почему Герман проиграл?

  1. Что значит любовь для Лизы и для Германа?
  2. Проблемный вопрос: осуждаете ли вы Германа? Почему?

 

Реклама

Ցիտոպլազմա

Ցիտոպլազման բջջի հիմնական բաղադրամասն է ու նրա կիսահեղուկ ներքին միջավայրը: Ցիտոպլազմա տերմինը առաջացել է հունարեն «ցիտոս»-զետեղարան, բջիջ և «պլազմա»-կերտված, ծեփած բառերից։

Ցիտոպլազման անօրգանական աղերի և տարբեր օրգանական նյութերի ջրային լուծույթ է: Նրանում գերակշռում են սպիտակուցները: Ցիտոպլազմի բաղադրությունը հարաբերականորեն կայուն է, թեև ցիտոպլազմի և բջջի շրջակա միջավայրի միջև անընդհատ տեղի է ունենում նյութերի փոխանակություն, իսկ ցիտոպլազմում շարունակվում են քիմիական նյութերի փոխարկումները:

Ցիտոպլազմայում կարող են կուտակվել տարբեր նյութեր, օրինակ՝ սպիտակուցային մասնիկներ կամ պահեստային սննդանյութեր: Դրանք կոչվում են ներառուկներ, որոնք ոչ մշտական կառուցվածքներ են և, ի տարբերություն օրգանոիդների, առաջանում, այնուհետև ծախսվում են բջջի կենսագործունեության ընթացքում:

Որոշ բջիջների ցիտոպլազմային բնորոշ է սպիտակուցային թելիկների և միկրոխողովակների առկայությունը, որոնք կազմավորում են բջջակմախքը:

Կառուցվածքը

Ցիտոպլազման անգույն, լույսի ճառագայթները ուժեղ բեկող սպիտակուցների և այլ օրգանական նյութերի կոլոիդային լուծույթ է և իր խտությամբ հիշեցնում է թանձր հեղուկ՝ իր մածուցիկությամբ մոտ գլիցերինին։ Կազմված է մեմբրաններից և օրգանոիդներից, որոնց միջակա տարածությունը լցված է ցիտոպլազմայի մատրիքսով՝ հիալոպլազմայով։ Վերջինս որոշակի պայմաններում կարող է փոխակերպվել ավելի պինդ, կարծր վիճակի: Ի տարբերություն էլեկտրոնային մանրադիտակի, սովորական լուսային մանրադիտակի տակ հնարավոր չէ տարբերել էկտոպլազման էնդոպլազմայից։ Ցիտոպլազմայի հիմնական զանգվածն ունի մանրահատիկավոր կազմություն, և նրանում գտնվում են շատ բարակ թելիկներ՝ ֆիբրիլներ, որոնք ստեղծում են ցանցանման գոյացություններ:                                       

Ֆունկցիաները`

         Կազմում է բջջի ներքին հեղուկ միջավայրը

        Բջջին տալիս է ամրություն, ճկունություն

        Ապահովում է միջավայր քիմիական ռեակցիաների համար

       Ներբջջային նյութերի տեղաշարժի ապահովում

       Միջբջջային նյութափոխանակության ապահովում

      Օրգանոիդների միջև ստեղծում է ֆիզիկոքիմիական և     ֆերմենտային կապեր:

Ժողովրդի սիրելին

Հրաչյայի մտերիմները դժվարանում էին մտածել, արդյոք  այդ կնճիռներով պատված դեմքը գեղեցիկ  է, թե ոչ: Կնճիռներն այնքան արտահայտիչ  էին, որ ամեն մի ծալք ունի իր պատմությունն ու մտորումը:  Նրա դեմքին կնճիռները կամք և ուժ են հաղորդում:  Խորունկ կապույտ աչքերը առանց խոսքի արտահայտում էին մի ողջ կյանքի պատմություն:

Առաջին համաշխարհային պատերազմի օրերն էին:  Զինվորի կարգապահությունը խախտելու համար նրան բանտ են նետում մյուսների նման:  Այստեղ Հաչյան ձևացնում է, թե տաճիկ է, որովհետև  շատ լավ էր խոսում թուրքերեն:  Թուրքերը հասկանալով, որ մահմեդական չէր նրան դատապարտում են մահվան:   Քանի որ բանտապահը հայ էր օգնում է նրան տիրապետել գերմաներեն լեզուն: Հրաչյան  ֆրանսերեն շատ լավ գիտեր, իսկ գերմաներեն` ոչ:  Միակ ելքը մահապատժից  գերմաներեն սովորելն էր:  Սկսում է մեկ  երկու գիրք ու բառարան ուսումնասիրել:  Մեկ  շաբաթում սովորում է ընդամենը  մի քանի բառ :  Բանտից նրան ուղարկում են որպես թարգմանիչ :  Այդ մի քանի բառով սկսում է զեկուցել:  Որից հետո Բարելլան  սկսում է խոսել, բայց Հրաչյան ոչինչ չի հասկանում: Մայորի դեմքը սկսում է զայրույթից կարմրել:   Հանկարծ նա նկատեց, թե ինչպես են երիտասարդի կապույտ աչքերից կաթում արցունքները: Մայորը զայրույթը թուլանում է , հասկանում է, որ դիմացինը գերմաներեն չի հասկանում: Սկսում է ֆրանսերեն լեզվով պատմել իր  մասին:  Բարելլան լսելով Հրաչյային, թե ինչ տանջանքների միջով է անցել երիտասարդը, որոշում է օգնել: 

Ի՞նչ իմանար այդ բարի մարդը, որը այդ օրերին փրկում էր հայ ժողովրդի պաշտելի զավակի կյանքը:

Թարգմանչաց տոնը

Թարգմանչաց տոնը ազգային-եկեղեցական տոներից է:

979 թվականից սկսած, երեք տարին մեկ անգամ, հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթ օրը նշվում է թարգմանական արվեստի տոնը, որի ընթացքում հիշատակվում է հայ թարգմանական արվեստը սկսած Մեսրոպ Մաշտոցից ու նրա աշակերտներից մինչև մեր օրերը։ 

Պատմահայր Խորենացին վկայում է, որ «Մեսրոպն ապավինեց Աստծուն պահքով ու աղոթքներով: Եվ Աստված, որ կատարում է իրենից երկյուղ կրողների կամքը, լսում է Մեսրոպի աղոթքները և ցույց տալիս նրան գրերը սքանչելի տեսիլքով, և ոչ թե երազի մեջ քնած ժամանակ, այլ արթուն աչքով իմանալի և աչքի տեսանելիքով զգալի: 

Առաջին անգամ թարգմանվում է Ս. Գրքի հետևյալ տողը. «Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ»:

Սա առաջին հայատառ նախադասությունն է եղել, որը գրվել է մեծն ուսուցչի ձեռքով` Մեսրոպ Մաշտոցի: Հայաստանում բացվում են դպրոցներ, ուր ուսուցանվում են հայ գրերը: 

Նրանք իրենց աշակերտների հետ թարգմանելով  Ս. Գրիրքը դառնում են հայ թարգմանչական գրականության հիմնադիրները:  Նրանք ասորերենից և հունարենից թարգմանեցին Աստվածաշունչը:  Աստվածաշնչի թարգմանությունը մինչ այսօր համարվում է«Թարգմանությունների թագուհի»:

Գարուն սեր

 

Մարդկությունը սպասում է գարնանը, վերջապես ցրտից ջերմանալու, ազատվելու համար: Գարունը սեր է, սերը` կյանք:

Կարծես կյանքը նոր էր սկսվում՝ նոր շունչ ու բարի խոստումներ հաղորդելով արևից:  Գարունը բերում է նորություն, թարմություն, նոր կյանքի զգացողություն….. որքան էլ մարդը փորձի հեռանալ բնությունից, միևնույն է, նա բնության մի մասնիկն է, և բնության մեջ ընթացող գարնանային փոփոխություններն ու տրամադրությունը մարդուն ենթագիտակցորեն նախապատրաստում են ընկալելու այդ ամենը, այդ սկիզբը, վերածնունդը….

Ու հենց այս ժամանակ է, որ ես, ինչպես երբեք, ցանկանում եմ հավատալ հրաշքներին, անհավանական արարքներ գործել, ազատվել հնից , նոր գաղափարի, հրաշալի ստեղծագործությունների և լավ մարդկանց համար:

Թող միշտ գարուն լինի բոլորիս հոգիներում ու սրտերում… Թող գարնունը իր թարմ շնչով և իր գեղեցկությամբ ուրախություն պատճառի բոլորիս և ժպիտն ու սերը միշտ ուղեկից լինի բոլորիս: Թող գարնանային արևի շողերը կյանքը էլ ավելի պայծառ դարձնեն:

Hodja and his wife

When his wife died Hodja was very sorry. But he mourned for her for a few days. Later his donkey died and he mourned for him many months. People asked him why and he answered: “When my wife died they all said they could find a better and a younger one for me. When my donkey died nobody offered the same service:

Երբ նրա կինը մահացավ Հոջան շատ տխրեց: Բայց նա սգում էր իր կնոջ մահը ամենօր: Հետո նրա էշը սատկեց և նա նրա մահը սգում էր ամիսներով: Երբ իմ կինը մահացավ նրանք բոլորը ասացին: Նրանք պետք է գտնեն ավելի լավ ու երիտասարդ կին ինձ համար: Երբ իմ էշը սատկեց, ոչ ոք այդպիսի ծառայություններ չառաջարկեց:

Stunning light

Mrs. Knowles and her three sons were driving from Perth to Adelaide in the early hours one morning in 1988. When she saw a light flashing on the road ahead, she slowed down thinking that it was a traffic signal. Suddenly, a strange light seemed to be on top of the car, pulling it up off the road before dropping it down again. Feeling terrified and out of control, the family noticed a black powder seeping inside their car and smelt a horrible stench.In a state of shock, they drove to the nearest town and reported the incident to the police.Thinking that the woman must have been so tired that she was dreaming, the police gave her a cup of tea hoping to calm her down. Finally, the police agreed to inspect the car and when they did, they saw the dust, smelt the smell and also noticed some small dents in the roof of the car.Meanwhile, a local lorry driver following the same route as Mrs. Knowles confirmed that he has also seen the strange light in the distance.This story was quickly taken up by some people as proof of the presence of aliens on earth. Other people who prefer to believe in a scientific explanation have suggested that electrical forces in the atmosphere caused this and other incidents.